'My Strange Hero' Press Conference

 

On the afternoon of December 7, the first press conference of the upcoming SBS drama "My Strange Hero" will be held at the SBS building at the Mok-dong building in Yangcheon-gu, Seoul. The event was attended by media reporters, producers and cast members including Yoo Seung Ho, Jo Bo Ah, Kwak Dong Yeon, Park Ah In and Kim Dong Young.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Bấn loạn trước vẻ ngoài hoàn mỹ của “em trai quốc dân” Yoo Seung Ho.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Jo Bo Ah xinh xắn, đáng yêu.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Kwak Dong Yeon nam tính, trưởng thành.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Diễn viên Park Ah In của phim “Mr. Sunshine”.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Kim Dong Young.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Cặp chính.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Nhưng sao Seung Ho “tình như bình” với nữ phụ thế này.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Jo Bo Ah và Kwak Dong Yeon cũng tương tự.

 

Họp báo My Strange Hero: Jo Bo Ah xinh ngất bên mỹ nam Yoo Seung Ho và Kwak Dong Yeon

 

Comments